Připoj se zde!

Multikulti Challenge: Accepted

Pravda není někde tam venku.
Bart Simpson

Tento projekt vznikl s cílem iniciovat diskusi s mladými lidmi o aktuálních tématech multikulturního soužití, migrace a lidských práv. Skrze společné vzdělávací a informační aktivity chceme spolupracovat na hledání odpovědí na aktuální otázky a na poznávání toho, jak vypadá multikulturní život v konkrétních lokalitách, mimo svět mediálních bublin a předsudků. Projekt realizuje o. s. NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), a to díky podpoře MŠMT a ESF.

Workshopy

  • Svět v pohybu: úvod do fenoménu migraceWorkshop je zaměřen na téma lidské migrace v moderní společnosti. Cílem je se prostřednictvím zážitkových aktivit a diskuse seznámit s lidmi, kteří k nám přicházejí z jiných zemí, s důvody, proč k nám přicházejí a s tím, jak to ovlivňuje náš i jejich život. » pokračování
  • Multikulturní společnost: utopie nebo realita?Studenti/ky se seznámí s pojmem multikulturní společnost, naučí se, jak ji poznat, budou diskutovat nad tím, jaké radosti a nesnáze nám může multikulturalita přinést. Dozvědí se také o možných odlišnostech v komunikaci (tzv. interkulturní komunikace) a jak se s nimi vyrovnat. » pokračování

  • Jaké je to být uprchlíkem?Workshop přibližuje problémy a situace, kterými prochází lidé, kteří do naší země prchají před válkami, totalitními režimy a před porušováním jejich lidských práv. Mladí lidé na vlastní kůži zažijí některé situace, jimž musejí uprchlíci čelit a budou diskutovat o uprchlictví a souvisejících tématech. » pokračování
  • Od předsudků k rasismuCílem workshopu je seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit si svoje předsudky a předsudky ve společnosti. Zkusíme také společně odhalit komunikační bariéry a rizika, která na základě předsudků vznikají a která mohou ústit v rasismus. » pokračování
  • Proč lidská práva?Cílem workshopu je vysvětlit, co jsou to základní lidská práva, proč existují a jaký je jejich smysl. Workshop tvoří diskuse a hra, ve které musejí mladí lidé řešit různé fiktivní situace, které předpokládají uvažování nad tím, co jsou lidská práva a jaký má smysl jejich prosazování a beseda o prosazování lidských práv v praxi. » pokračování
  • Téma: islámSpecifický tematický workshop zaměřený na fenomén islámu v moderní společnosti. Představení islámu, vysvětlení základních pojmů, diskuse nad médii a jejich rolí v zobrazování muslimů, muslimové ve světě, v Evropě a v České republice a diskuse nad tím, co je příčinou strachu z muslimů a jaké jsou možné cesty řešení. » pokračování

Aktuálně

Do 14.10.2012 probíhá registrace na komiksový workshop

05-10-2012

Poslední šance zúčastnit se jedinečného komikosvého workshopu pod vedním zkušených instruktorů Tomáše Kučerovského a Hynka Chmelaře. Zcela zdarma si můžete vytvořit jeden či více STRIPů pod vedením odborníků na slovo vzatých. Můžete si vyzkoušet malovat tuží, pastelem, akvaralem nebo fixou .. záleží na vás a vaší kreativitě. Pro účast je nutné se zaregistrovat na http://multikulti-challenge.cz/registrace/

Projekt ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.