Připoj se zde! Multikulti Challenge: Accepted

Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.
Johann Wolfgang von Goethe

Pro média

Kontakt:

Hana Syslová
Koordinátorka propagačních a mediálních aktivit projektu
e-mail:hanas@nesehnuti.cz
Tel.: 724 588 833

Tiskové zprávy:

Vyhlášení výsledků soutěže Multikulti Challenge Accepted! – 2.ročník 15.6.2012

Víkendová škola mladých noviářů a novinářek 24.-25. 03. 2012
„Živá“ Mahenova knihovna se ve středu otevře veřejnosti 06. 12. 2011
Středoškolská soutěž proti předsudkům má svého vítěze 11. 06. 2011
Soutěží proti předsudkům 30. 03. 2011
Krasohrad
07.03.2011
Výroční TZ projektu MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED
18.01.2011

Základní informace o projektu Multikulti Challenge: Accepted!
Hlavním cílem projektu „Multikulti Challenge: Accepted!“ je představit mládeži interaktivně problematiku multikulturality a multikulturní výchovy, problematiku soužití cizinců a příslušníků menšin s majoriní společností. Jde nám o vytvoření prostoru pro diskuzi skrze interaktivně laděné workshopy. Protože víme, že předsudky, které se formují vlivem médií a nedostatku informací, brání vzájemnému kulturnímu obohacování, způsobují potlačování lidských práv a sociální exkluzi, je pro nás důležité vyvíjet tyto aktivity na poli základních i středních škol. Negativní postoje se zakořeňují především v mládí a v dospělosti se znovu reprodukují přenášením na mladší generaci.

Nabízíme žákům a studentům prostor pro vyjádření jejich názorů a nich potom diskutujeme. Pro žáky středních škol je připravena soutěž, kdy oni sami mají možnost se stát novináři a monitorovat multikulturalitu v jejich regionu. Chceme tak, aby nám ukázali médii nezkreslený svět, ale skutečný svět, ve kterém žijí.

Základní informace o programu Společně k rozmanitosti
Reagujeme na restriktivní přístup českých úřadů k migrantům a migrantkám a lidem žádajícím o azyl v České republice. Proto organizujeme vzdělávací programy, workshopy a besedy pro školy i veřejnost, jejichž cílem je podporovat porozumění lidem, kteří se do naší země stěhují,  pomáháme také samotným příchozím zorientovat se v české společnosti a porozumět jí.
Vydáváme čtvrtletník o migraci a lidských právech PŘES (hranice, předsudky, lhostejnost) a informujeme o situaci v zemích, odkud k nám přicházejí uprchlíci. V roce 2010 jsme v rámci programu zahájili projekt Multikulti Challenge: Accepted! na středních a základních školách.

Základní informace o NESEHNUTÍ

NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
lidská práva * životní prostředí * práva zvířat
svoboda * zodpovědnost * angažovanost

Nevládní nezisková organizace NESEHNUTÍ vznikla v roce 1997. Zabýváme se aktivitami
v oblasti ekologie, lidských práv a práv zvířat a témat souvisejících, a to v souladu s přesvědčením, že ekologické problémy je třeba vnímat spolu s jejich sociálními příčinami
a důsledky a s ohledem na ně je třeba je také řešit. Naši činnost vyvíjíme nezávisle na
stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.

Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na repsektu k lidem,
zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zezdola. Proto se obracíme k
aktivním lidem, kteří se zajímají o dění okolo sebe a jako nedílnou součást své svobody
vnímají i podíl na zodpovědnosti za život na naší planetě.

V rámci konkrétních projektů se soustředíme především na následující problematiku:
negativní jevy spojené s globální expanzí hypermarketů a jejich výstavbou na úkor životního a sociálního prostředí v dané lokalitě, nerovnoprávné postavení žen a mužů, porušování práv zvířat, problematiku obchodu se zbraněmi a migraci a multikulturní vzdělávání. Provozujeme knihovnu, ekoporadnu, vydáváme množství publikací a letáků, organizujeme přednášky a workshopy.

více informací naleznete na www.nesehnuti.cz

Projekt ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.